VergaderingVergadering van Informatieavond
Datum: 17-01-2019 19:30 uur


Vergaderlocatie
1
0
0
2
4
3
3
Raadzaal
0
Voorzitter: Like van Hulten
Griffier: Ilona Prins
20.30-21.00 9
Voorzitter: Ank van Woerdekom
21.00- 21.45 uur 7
Voorzitter: Annet Belt
21.45 - 22.30 12
Vergaderzaal 0.35-0.36
0
Voorzitter: Marijke van Eijden
Griffier: Ina Schutte
20.30-21.00 uur 8
Voorzitter: Karolien Pouwels
21.00 - 21.30 uur 2
Voorzitter: Like van Hulten
21.45 - 22.30 uur 2
Algemene bijlage
Korte terugblik Informatieronde 17 januari 2018 (pdf, 116,18 KB)
Link geluidsbestanden informatieronde 0.35-0.36 17-01-2019 (pdf, 28,66 KB)
 

Alle stukken kunt u vinden op gemeentebestuur.leusden.nl. Kunt u iets niet vinden, neem dan contact op met de griffie.