VergaderingVergadering van Informatieavond
Datum: 17-06-2021 20:30 uur


Digitale vergaderlocatie 2
0
Voorzitter: Klaas Roskam
Griffier: Ina Schutte
20.30 uur 19
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage