Informatieronde 06 april 2017 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt het voormalige gemeentewerfterrein te verkopen en er een bruisend knooppunt van aan de Leusdense samenleving verbonden duurzame activiteiten laten ontstaan.
  De verkoop middels een PPvE en een maatschappelijke aanbesteding biedt de mogelijkheid om de gemeentelijke ambities en eisen te verwoorden ten aanzien van de ontwikkeling van het voormalig gemeentewerfterrein. Het biedt ook de mogelijkheid om de kracht en de creativiteit van de initiatiefnemers te benutten.
  Het PPvE beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten die vanuit publieke belangen moeten worden geborgd voor een kwalitatief hoogwaardige en zorgvuldige herontwikkeling van het terrein. Daarmee vormt het PPvE een planologisch kader waarbinnen de ontwikkeling moet plaatsvinden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Presentatie over de toekomstvisie van het hart van Leusden (Hamershof en directie omgeving) en de stappen die nodig zijn om daar te komen.
  Er lopen diverse initiatieven die tot doel hebben de levensvatbaarheid van het Hart van Leusden voor de toekomst te versterken. Het betreft initiatieven van particulieren, ontwikkelaars, eigenaren van panden, winkeliers en bewoners en de gemeente.
  In totaal gaat het om investeringen tussen 40 en 60 miljoen Euro, die ieder min of meer met elkaar samenhangen.
  College streeft er naar om in de raad van juli een kredietvoorstel voor te leggen aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...