Informatieronde 29 november 2017 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over de najaarsnota en belastingverordening aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college vraagt de raad in te stemmen met de verordeningen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.
  Voorgesteld wordt o.a. de tarieven aan te passen aan de inflatie, het OZB tarief te wijzigen naar aanleiding van de hertaxatie op grond van de wet Woz, akkoord te gaan met de tarieven naar aanleiding van de invoering van gedifferentieerde tarieven bij de reinigingsheffingen, en een vergroening van de leges ter ondersteuning van de duurzaamheidsdoelstellingen
  vergroten verkleinen laden...
 • 3.2

  21.00-22.30 Najaarsnota 2017

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  College stuurt dinsdag 14 november een addendum waarin de uitwerking van het amendement over Peuteropvang en VVE (aangenomen op 2 november) en de gevolgen voor de najaarsnota zijn verwerkt.

  Door middel van de Najaarsnota brengt het college de raad tussentijds op de hoogte over afwijkingen en de voortgang van de begroting.
  De raad wordt voorgesteld de Najaarsnota 2017 vast te stellen en het voorlopige positieve resultaat van de Najaarsnota toe te voegen aan de algemene reserve. Ook wordt de raad gevraagd kapitaalkredieten beschikbaar te stellen voor de zonnepanelen en WKO installatie Huis van Leusden, en de herinrichting van de postweg. De hierbij benodigde begrotingswijzigingen worden ter instemming aan de raad voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)