Presentatie-avond 11 mei 2017 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Naar aanleiding van actuele, nieuwe feiten ter voorbereiding op het voorstel Hamersveldseweg zuid (bomen) is op voordracht van wethouder Van Beurden dit onderwerp toegevoegd aan de presentatieavond.
  Het raadsvoorstel Hamersveldseweg ligt ter besluitvorming voor in de raad van 15 juni.
  laden...
 • Medewerkers van Rijkswaterstaat verzorgen een bondige presentatie over de voortgang van het project Knooppunt Hoevelaken. Aan hen is gevraagd in te zoomen op de voor Leusden relevante aspecten (geluidbelasting, ruimtebeslag, grondverwerving, voorkomen/beperken van hinder tijdens de uitvoering werkzaamheden) etc. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.
  Meer over dit project leest u in het boekje Uitwerking voorkeursalternatief A1/A28: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Uitwerking%20voorkeursalternatief%20knooppunt%20Hoevelaken_tcm21-91883.pdf
  laden...
 • In het voorjaar van 2015 heeft de raad besloten over te gaan tot het renoveren van het zwembad en heeft het college de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar duurzaamheids-mogelijkheden. NV SRO heeft de opdracht gekregen om de renovatie te coördineren NV SRO neemt u in een presentatie mee in het verloop van het proces waarbij er o.a. nader wordt ingegaan op de benodigde financiën, sluitingstijd, communicatie met belanghebbenden en gemaakte keuzes voor te nemen duurzaamheidsmaatregelen.
  laden...
 • IkWilWatt geeft samen met de partners van het Energieakkoord invulling aan het Energieakkoord Leusden. In de presentatie wordt de voortgang van de lopende programmaperiode, 2015 – 2017, weergegeven.
  laden...
 • laden...