Presentatie-avond 29 juni 2017 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Het college verzorgt een blik op de high-lights van de Monitor Sociaal Domein van juni 2017. De raadswerkgroep Monitoring Sociaal Domein geeft een toelichting op een aantal gesprekken die zij hebben gevoerd met een aantal inwoners van Leusden. Deze mensen waren allen mantelzorger van een andere volwassene. De aanbevelingen die daar uit voortvloeien worden gepresenteerd en toegelicht. Verder wordt ook ‘breder het gesprek aangegaan’ over de behoeften van de raad rond de monitor.
  laden...
 • In 2012 is het speelbeleidsplan door de raad vastgesteld. De keuze is gemaakt om de speelfaciliteiten in Leusden te reduceren om een bezuiniging op het groot onderhoudsbudget te realiseren. De praktijk blijkt weerbarstig, met name door de Samenleving Voorop is het aantal speeltoestellen niet afgenomen. In deze presentatie wordt toegelicht hoe we de komende jaren het verminderen van speelplekken willen realiseren en de dilemma’s die daarbij spelen.
  laden...
 • De directeur en de penningmeester van stichting De Groene Belevenis geven een presentatie over de inhoudelijke en financiële resultaten 2016. Aansluitend bespreekt het college de memo Motie De Groene Belevenis met de raad.
  laden...
 • laden...