VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 05-06-2018 17:00 uur


B&W-kamer
1
2
2
1
5
0
0
3
0
0
0
0
Algemene bijlage
Verslag Raadspresidium 5 juni 2018 (pdf, 78.2 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage