Presidium 19 maart 2019 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening en mededelingen; Vaststellen agenda

  Opening
  Vergaderzaal 0.36
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Evaluatie vergaderingen

  Openbare bespreekpunten
  Vergaderzaal 0.36
  1 documenten
  - 7 februari Inspiratieavond
  - 14 februari Uitwisseling
  - 21 februari Informatieavond
  - 14 maart Gemeenteraad
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Agenda's vergaderingen

  Openbare bespreekpunten
  Vergaderzaal 0.36
  1 documenten
  - 28 maart Uitwisseling
  - 4 april Informatieavond
  - 11 april extra uitwisseling over Sociaal Domein (financieel en visie) en samenlevingsakkoorden
  - 18 april Gemeenteraad
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Besluitenlijst

  Vaststellend
  Vergaderzaal 0.36
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Lange Termijn Agenda en planning Uitwisseling

  Openbare bespreekpunten
  Vergaderzaal 0.36
  2 documenten
  - LTA
  - Planning Uitwisseling
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Lijst moties en lijst toezeggingen

  Openbare bespreekpunten
  Vergaderzaal 0.36
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Communicatie griffie - raad

  Besluitvormend
  Vergaderzaal 0.36
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Rondvraag

  Opening
  Vergaderzaal 0.36
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting

  Opening
  Vergaderzaal 0.36
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten