VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 06-12-2022 17:00 uur


Vergaderzaal 0.35
Griffier: Bert Schouten
1
0
1
1
0
0
Algemene bijlage
2022-11-17 Besluitenlijst presidium 15 november 2022 (pdf, 57,82 KB)
Notitie Presidium 6-12-2022 def (pdf, 15,63 KB)
Concept-agenda Raad 15-12-2022 (pdf, 75,57 KB)
Agenda presidium 06-12 (pdf, 84,59 KB)
 

Alle stukken kunt u vinden op gemeentebestuur.leusden.nl. Kunt u iets niet vinden, neem dan contact op met de griffie.