VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 02-11-2017 20:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Ina Schutte
20.00 uur 0
0
0
1
1
46
8
5
0
6
6
5
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage