VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 14-12-2017 20:00 uur


Raadzaal
0
3
0
1
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Ina Schutte
3
39
13
8
16
27
13
0
3
3
2
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage