VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 08-03-2018 20:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Ina Schutte
1
25
11
6
8
0
2
4
1
3
2
3
4
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage