VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 20-12-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Ina Schutte
0
0
0
1
2
9
12
28
7
20.30-21.30 uur 11
17
11
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage