VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 26-04-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Ina Schutte
0
1
1
1
1
0
1
2
54
2
0
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage