VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 11-07-2019 20:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Ina Schutte
0
0
1
5
0
0
0
0
13
31
24
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage