VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 31-01-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
1
2
18
14
4
6
3
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Ina Schutte
15
10
3
0
13
5
3
10
3
5
4
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage