VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 02-07-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
0
1
14
6
5
6
10
11
13
22
0
3
6
5
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage