Reflectiegroep Samenlevingsakkoorden 20 juni 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1.

  Terugblik Uitwisseling 13 juni

  Vergaderzaal 0.35, Besluitvormend
  13 juni is de Uitwisseling over de samenlevingsakkoorden. Goed om terug te blikken op deze Uitwisseling.
  vergroten verkleinen laden...
 • 2.

  Verslag Reflectiegroep 16 mei

  Vergaderzaal 0.35, Besluitvormend
  vergroten verkleinen laden...
 • 3.

  Evaluatie reflectiegroep

  Vergaderzaal 0.35, Besluitvormend
  Hebben we de doelstelling van de reflectiewerkgroep gehaald? Heeft het nog meer opgebracht?
  Doel zoals omschreven in de startnotitie van de werkgroep: Door mee te denken en te adviseren, niet op de inhoud, maar op het proces, kan de kwaliteit van het proces bevorderd worden. Zeker omdat het een nieuw proces betreft.
  Doordat alle fracties in het proces meegenomen worden creëert het meer draagvlak in de raad voor het resultaat.
  Met een werkgroep is er minder risico dat het proces vertraagd wordt.
  vergroten verkleinen laden...
 • 4,

  Afronding/ vervolg

  Vergaderzaal 0.35, Besluitvormend
  Afgesproken is dat n.a.v. de Uitwisseling van 13 juni gekeken kan worden of de Reflectiegroep Samenlevingsakkoorden kan worden afgerond, dan wel of er een vervolg aan gegeven moet worden. De Samenlevingsakkoorden zijn opgesteld, dat betekent dat er nu een agenda is met commitment en waar partijen inzet op willen plegen. Daarmee breekt een volgende fase aan. De vraag is hoe de raad verder geïnformeerd wordt over de samenlevingsakkoorden en de uitvoering van de agenda’s.
  vergroten verkleinen laden...