Uitwisseling 31 oktober 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Toelichting door Companen
  vergroten verkleinen laden...
 • Door WSL wordt een toelichting op het beleid gegeven vanuit de volgende invalshoeken:
  - Taakopvatting WSL doelgroep en middeninkomens (w.o. goedkope koopwoningen)
  - Financiële positie WSL
  - Omvang voorraad sociale huur
  - Huurbeleid
  - Duurzaamheid
  - Nieuwe doelgroepen
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft het college gevraagd ruimte te geven om mee te spreken over de gemeentelijke agenda voor de prestatieafspraken. De prestatieafspraken voor 2019 e.v. treft u bijgaand aan.
  Erik van Beurden licht toe op welke thema’s en met welk doel de gemeente wil inzetten bij het maken van de afspraken.
  - Omvang voorraad sociale huurwoningen/extramuralisering
  - Nieuwe doelgroepen (middenhuur, goedkope koopwoningen)
  - Betaalbaarheid
  - Duurzaamheid
  - Samenwerking met betrekking tot leefbaarheid
  vergroten verkleinen laden...