Brief aan de gemeenteraad

Een brief aan de gemeenteraad adresseert u op de volgende manier:

Aan de leden van de gemeenteraad van Leusden
T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 150
 3830 AD Leusden

U kunt uw brief ook sturen via griffier@leusden.nl

Vermeld aan het begin van de brief duidelijk het onderwerp waarover u schrijft.

Uw brief wordt geplaatst op een raadsvoorstel ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering. Tijdens de vergadering stelt de raad de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. Tijdens deze vergadering vindt geen inhoudelijke discussie plaats over de ingekomen stukken.