Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Samenleving Voorop

Voor de gemeente Leusden staat de Samenleving Voorop. Niet de systemen, protocollen en procedures staan centraal, maar de mens. Wij staan open voor ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. Onze reactie is ‘Ja, tenzij…’.  Onze missie is nauw samen te werken met onze inwoners.
De gemeentelijke organisatie heeft de Samenleving Voorop vertaald in haar organisatievisie.

‘We hebben veel voor elkaar over. Dat is ook onze kracht. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’


We zijn in maart 2011 begonnen met de Samenleving Voorop. Tijd voor een volgende fase met nieuwe kernwaarden (raadsbesluit 31-01-2019), bedoeld om voortgang en verandering te stimuleren en richting te bepalen.

 1. Vertrouwen en verantwoordelijkheid
  Initiatieven vanuit de samenleving hebben voorrang. Loslaten, ruimte maken en geven zijn ons uitgangspunt. De rol van het bestuur is niet altijd meer die van verantwoordelijke, maar vaker die van participant. 
 2. Partnerschap
  De gemeente staat niet boven de partijen, maar is gelijkwaardig aan de andere partners. Het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en verbinding. Partners zijn nodig in de aanpak van maatschappelijke problemen. De gemeente kan het niet alleen.
 3. Maatwerk en inleven
  De gemeente blijft verantwoordelijk voor het algemeen belang en is verantwoordelijk voor onder meer basisdienstverlening. We gaan voor excellente en gastvrije dienstverlening binnen de mogelijkheden en wettelijke kaders die er zijn. Samen met de inwoners zoeken we naar creatieve oplossingen.
 4. Ruimte om te pionieren
  De gemeente is ondernemend en zoekt met lef en durf zoekt naar nieuwe mogelijkheden, kansen en oplossingen. De gemeente zet in op nieuwe manieren van uitdagen, samenwerken en aanpakken van maatschappelijke problemen. Bij ruimte om te pionieren hoort experimenteren. Zo kunnen we verder groeien.
 5. Innovatie en vernieuwing
  Onze ambitie is steeds een stap verder te zetten, daarbij zijn innovatie en vernieuwing leidend.

Missie
De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop.
Samenleving Voorop vraagt om ‘samenleving in actie’. Inwoners krijgen de kans taken van de overheid over te nemen en de vrijheid deze taken op hun eigen manier uit te voeren (ruimte voor creativiteit).
We hebben als gemeente Leusden maar één doel: samenwerken met onze inwoners. Zij weten tenslotte steeds beter wat ze willen en wat ze nodig hebben. Met elkaar kijken we waar behoefte aan is en hoe we die behoefte kunnen vervullen.
Inwoners nemen het initiatief en moeten hiervoor draagvlak creëren en aantonen. De gemeente stelt hiervoor vooraf kaders vast en bewaakt de rechtsgelijkheid.

Visie
De organisatievisie van de gemeente Leusden wordt beschreven met Samen Zin Maken. Onder Samen wordt verstaan dat we opgavegericht moeten samenwerken. Samen met de inwoners, de samenleving. In Zin ligt de bedoeling besloten van de gemeentelijke organisatie, het bestaansrecht. Onder Maken wordt zelfstandigheid, flexibiliteit en een gezonde werkbalans verstaan.