(A.D.M.J.) Albert Kramer

(A.D.M.J.) Albert Kramer

  • Eigenaar VCM Medical (bezoldigd)
  • Mede-eigenaar Melius Pro bv (bezoldigd)
  • Penningmeester RTA (Recycling technologische apparatuur) (onbezoldigd)