(A.M.) Annet Belt

Stemgedrag (1 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Stem Uitslag
4 februari 2021 RV Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2022
1 0 0 0