ChristenUnie-SGP

Stemgedrag (9 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
22 april 2021 Vaststelling agenda 3 0 0 0
22 april 2021 A.5.3 GL-PvdA CDA VVD wijziging kaders De Leus - koop 3 0 0 0
22 april 2021 M.5.1 GL-PvdA CU-SGP inzake Onderzoek Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 3 0 0 0
22 april 2021 M.6.1 GL-PvdA inzake Nieuwe woonzorgconcepten 3 0 0 0
22 april 2021 A.6.1 D66 woningbouw locatie De Holm 3 0 0 0
22 april 2021 A.5.2 D66 - woningbouw locatie De Leus 0 3 0 0
22 april 2021 A.5.1 CU-SGP antispeculatiebeding 3 0 0 0
22 april 2021 RV Kader herontwikkeling locatie de Holm 3 0 0 0
22 april 2021 RV Kader herontwikkeling locatie de Leus 3 0 0 0