GroenLinks-PvdA

Stemgedrag (9 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
22 april 2021 Vaststelling agenda 0 4 0 0
22 april 2021 A.5.3 GL-PvdA CDA VVD wijziging kaders De Leus - koop 4 0 0 0
22 april 2021 M.5.1 GL-PvdA CU-SGP inzake Onderzoek Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 4 0 0 0
22 april 2021 M.6.1 GL-PvdA inzake Nieuwe woonzorgconcepten 4 0 0 0
22 april 2021 A.6.1 D66 woningbouw locatie De Holm 0 4 0 0
22 april 2021 A.5.2 D66 - woningbouw locatie De Leus 0 4 0 0
22 april 2021 A.5.1 CU-SGP antispeculatiebeding 4 0 0 0
22 april 2021 RV Kader herontwikkeling locatie de Holm 4 0 0 0
22 april 2021 RV Kader herontwikkeling locatie de Leus 4 0 0 0