(K.) Klaas Roskam

(K.) Klaas Roskam

  • Erelid Worldskills . Internationale organisatie die zich bezig houdt met Vakmanschap en een stimulans is voor de ontwikkeling van jongeren in het beroepsveld en onderwijs (onbezoldigd
  • Erelid Ltv-Lockhorst tennisvereniging in Leusden