(K.E.) Karolien Pouwels-Koopman

(K.E.) Karolien Pouwels-Koopman

 

bestuurslid bij Sien, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving (onbezoldigd)

bestuurslid bij Prokkel, stichting die ontmoeting tussen bedrijven en mensen met een verstandelijke beperking stimuleert (onbezoldigd)

bestuurslid bij StAK Koopman Holding (bezoldigd)

directielid bij Koopman Holding BV (bezoldigd)

bestuurslid Stichting DownTown Leusden (onbezoldigd)