P.H. (Pieter) Lensselink

P.H. (Pieter) Lensselink

  • ambtenaar gemeente Bussum (bezoldigd)
  • adviseur WGR Tomingroep Hilversum voor Gooi&Vechtstreek, Almere en Eemnes (onbezoldigd)
  • algemeen cdt bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi&Vechtstreek bij rampen etc. (alleen piketvergoeding)
  • voorzitter st. sociaal fonds Tomingroep (onbezoldigd)