(W.R.) Wim Vos

(W.R.) Wim Vos

Functiegebonden: 

  • Lid algemeen bestuur GBLT (Gemeente- en waterschapsbelasting) (onbezoldigd)

 Niet-functiegebonden:

  • Docent bij de Koninklijke Marechaussee (momenteel met politiek verlof)
  • Eigenaar auto- en motorrijschool “Wim Vos” (momenteel niet actief)