Jeugdgemeenteraad

Het doel van de jeugdgemeenteraad is kinderen uit groep 7 en 8 laten ervaren hoe democratie (op lokaal niveau) werkt. De jeugdgemeenteraad komt vier keer per seizoen bij elkaar.

De stappen:

  • Een politiek relevant thema kiezen in nauwe samenwerking met de scholen.
  • Uitdiepen thema in workshops
  • Een les in de klas van een gemeenteraadslid ‘hoe werkt de gemeenteraad’ kan ook.
  • Debat over het thema in de jeugdgemeenteraad onder leiding van de burgemeester.
  • Stemming over het advies dat naar de gemeenteraad gaat.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat kinderen/ jongeren meepraten in de politiek. De raad wil graag hun inbreng meenemen in de besluitvorming. Kinderen leren zo al jong hoe een politiek systeem werkt en hoe zij invloed kunnen uitoefenen.