Informatieronde 09 april 2020 20:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Informatieronde

  Video vergadering, Opening

  Toelichting bij deze informatieronde.

  In nauw overleg met de burgemeester en fractievoorzitters is besloten dat de Informatieronde op 9 april doorgaat, zonder publiek en in aangepaste vorm. De behandeling van raadsvoorstel Uitbreiding Atria start om 20.30 uur zonder publiek.

  U kunt de vergadering live volgen via onze videostream: https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieronde/2020/09-april/20:30

  In de raadzaal zitten de ronde-voorzitter en griffier. Zij staan in contact met de woordvoerders die vanuit huis aan de vergadering deelnemen. 

  De raad hecht er aan om kennis te nemen van alle inspreekreacties. Dit kan door vooraf een uw reactie op papier te stellen. Wij verzoeken u vriendelijk om voor 9 april 9.00 uur bij de griffie melden of u gebruik maakt van het inspreekrecht. De griffie is per email bereikbaar: griffier@leusden.nl.

  laden...
 • 1.a

  RV Uitbreiding MFC Atria

  Video vergadering, Openbare bespreekpunten

  Op 9 april heeft de raad over dit onderwerp (digitaal met livestream) gesproken met college en inwoners. De standpunten en reacties zijn verzameld in het document bij agendapunt 0.

  laden...
 • 2

  Actualiteiten

  Video vergadering, Informerend

  Mogelijkheid tot stellen vragen over actuele zaken, in bijzonder de coronacrisis. 

  laden...

Downloaden audiofragment(en)