Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 07-06-2018 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Gerolf J. Bouwmeester
Griffier: Max de Kloe
2
0
0
1
39
4
5
0
16
10
6
4
5
4
2
Griffier: Ina Schutte
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage