Uitwisseling 04 juli 2019 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De werkgroep financiële verantwoording organiseert een
  evaluatie waarbij raadsleden en fractievertegenwoordigers
  gevraagd worden de voorjaarsnota 2019 en de Kaderbrief
  2020 met een andere blik te lezen én met elkaar in gesprek te
  gaan over hoe het nog helderder kan worden opgeschreven.
  laden...
 • 2

  21.30-22.00 Data sturing sociaal domein

  Vergaderzaal 0.35-0.36, Informerend
  Tijdens de afgelopen raadsbijeenkomsten is geregeld gesproken over de noodzaak van meer informatie over de aantallen, trends en kosten in het sociaal domein. Met de monitor sociaal domein rapporteren we eenmaal per jaar over de stand van zaken in het sociaal domein. Voor de sturing op onze beleidsdoelen en de uitvoering daarvan, is meer nodig. Temeer omdat we binnen het sociaal domein te maken hebben met forse tekorten. Hiertoe wordt nu een dashboard ingericht. Tijdens de uitwisseling van 4 juli presenteren we u de eerste resultaten daarvan. We behandelen enkele kengetallen Wmo en Jeugdhulp, geven een beleidsmatige duiding en benoemen bijbehorende acties. Het dashboard in zijn huidige vorm is een eerste stap; de ontsluiting en analyse van informatie zal de komende tijd verder ontwikkeld worden.
  laden...