Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Uitwisseling, 10 februari 2022 20:00:00

Algemene vergader informatie

Uitwisseling

Datum:
10 feb. 2022, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Parallelsessie 1

Digitale vergaderlocatie 1
 • 2a Ruimtelijke visie Hamershof

  Informerend
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren, ontwikkelen we onze winkelgebieden door tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken, waar volop ruimte is voor functiemenging. Het project Hart van Leusden wordt voortgezet, met bijzondere aandacht voor duurzame vitaliteit van De Hamershof.

  Op 10 februari willen we delen op welke manier we sindsdien hebben samengewerkt met vastgoedeigenaren en ondernemers in de Hamershof. Daarbij gaan we specifiek in op de ruimtelijke visie die we samen opstellen en die perspectief moet bieden voor de toekomstige ontwikkeling van de Hamershof (en voor ruimtelijke initiatieven).

 • Na de vaststelling van de visie op zwemmen is de eerste fase van het exploitatieonderzoek gestart naar de verschillende vormen van exploitatie voor zwembad Octopus. Deze opdracht is afgerond met de constatering dat voortzetting van de huidige exploitatievorm met de SRO de beste optie is.

  Deze wijze van exploiteren op basis van de huidige overeenkomst moet wel nader worden geëvalueerd en de geconstateerde knelpunten moeten worden verholpen met nadere afspraken over zowel inhoud, transparantie en naleving van de afspraken beiderzijds.

Parallelsessie 2

Digitale vergaderlocatie 2
 • 3 Lariks

  Informerend
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De Uitwisseling is naar aanleiding van de motie van de raad van 11 november jl. positionering van de Lariks en de toelichting door de raadsvertegenwoordiging in het gesprek van 20 december jl.

  De uitwisseling heeft de volgende opbouw en duurt 75 minuten.

  •          Korte inleiding
  •          Regionale en landelijke ontwikkelingen;
  •          Huidige vorm Lariks (fte, opdracht/kader en governance);
  •          Kennisdeling over de mogelijkheden in het Sociale Domein bij een (uitvoerings)organisatie als Lariks door extern deskundige Pauline Portegies en Paul Demoed. Hierbij delen zij hun kennis en expertise o.a. op governance en sturingsfilosofieën.
  •          Gesprek raad

Plenair besloten overleg

Raadzaal
 • 4 Ondermijning

  22.15 uur
  Vertrouwelijke bespreekstukken

  De Uitwisseling over ondermijning vindt plaats achter gesloten deuren.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen