Informatieronde 19 april 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda Informatiemarkt

  Vergaderlocatie, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • In de regio Utrecht hebben de samenwerkende gemeenten besloten om de taken van de gecertificeerde instelling (GI) en Veilig Thuis bovenregionaal via een subsidietender in te kopen. Het verlenen van de subsidie zal via een subsidieregeling plaatsvinden, die door de afzonderlijke colleges wordt vastgesteld. Om dit mogelijk te maken is een wijziging nodig van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leusden waarin de raad het college de bevoegdheid verleent om een subsidieregeling vast te stellen. Nader informatie over de subsidietender en de subsidieregeling betreffende de GI/Veilig Thuis volgt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met ingang van 1 januari 2018 gelden er landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Op dit moment heeft de gemeente deze onderwerpen geregeld in haar Brandbeveiligingsverordening.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad zal op 26 april naar alle waarschijnlijkheid beslissen over de benoeming van raadsleden in de diverse organen, werkgroepen en commissies. Een overzicht van de vacante posten is bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...