Spreekrecht

Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden en inwoners 1 op 1 vragen stellen over de voorstellen van de raadsagenda aan de wethouders, betrokken medewerkers en deskundigen.

In de Informatieronden voeren raadsleden het gesprek met inwoners, deskundigen, college en ambtenaren over de voorstellen. Ook u kunt aan dit gesprek deelnemen.

Bij de raadsvergadering kunt u uw mening over een onderwerp aan de raad kenbaar maken (max. 5 minuten). Meld u zich hiervoor aan bij de griffie, griffier@leusden.nl of (033) 496 16 68.