Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Uitwisseling, 09 juni 2022 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
09 jun. 2022, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Uitwisseling Parralel 1

Raadzaal

Uitwisseling Parralel 2

Vergaderzaal 0.35-0.36

Uitwisseling plenair

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De aanleiding voor het agenderen van het dossier Langesteeg – Tabaksteeg zijn vragen van de fracties Leusden Vooruit en de VVD.

  Reeds langere tijd zijn de provincie Utrecht, de gemeente Leusden, Waterschap Vallei en Veluwe en Stichting De Boom in gesprek over het Langesteeggebied. Deze partijen hebben de gezamenlijke ambitie om hier de natuur en het landschap te versterken als onderdeel van het Groene Valleilint, recreatie te bevorderen en een duurzaam perspectief te bieden voor de landbouw.

  In december 2017 besloot de gemeenteraad in principe mee te werken aan de bouw van extra woningen direct aan de zuidkant van de wijk Tabaksteeg om daarmee in financiële zin de groenblauwe versterking van het Langesteeggebied mogelijk te maken. De provincie Utrecht is inmiddels bereid de nieuwe natuur in het Langesteeggebied te subsidiëren, waardoor de noodzaak hiervoor is komen te vervallen.

  Ten zuiden van de wijk Tabaksteeg heeft de gemeente in 2020 een zoekgebied voor woningbouw aangewezen. Het overgrote deel van de gronden in het zoekgebied is in eigendom bij Stichting De Boom. Op deze gronden heeft de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd, waardoor eigenaren niet zonder medewerking van de gemeente gronden kunnen verkopen.

  Met de intentieverklaring door de ontwikkelaars, Stichting De Boom en de gemeente Leusden wordt toegewerkt naar een grondruil tussen de ontwikkelaars en Stichting De Boom. Die ruil maakt het mogelijk om zowel de groene ambities voor het Langesteeggebied te realiseren als de woningbouw in het zoekgebied Tabaksteeg-zuid.

  De gemeente start direct na ondertekening van de intentieovereenkomst met het opstellen van de kaders en randvoorwaarden, waarbinnen de ontwikkeling in Tabaksteeg-Zuid kan plaatsvinden. Een uitgewerkt voorstel daartoe, dat door de betrokken partijen getoetst zal zijn aan de doelstellingen van de intentieovereenkomst, wordt medio 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kunnen met ontwikkelende partijen nadere afspraken over hun rol in de ontwikkeling worden gemaakt. Dat alles met de bedoeling vanaf 2026 woningen in dit gebied op te leveren.

   

  De fractie van Leusden Vooruit LeusdenVooruit heeft o.a. vragen over wat er precies in deze grondruil is afgesproken en wat precies de status is in relatie tot het hele grondgebied.

  Hierop wordt tijdens de uitwisseling nader ingegaan door de portefeuillehouder.

  Naar aanleiding van de toelichting van de wethouder is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

RIB en A stukken (wordt schriftelijk afgedaan)

Vergaderlocatie

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen