Burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief heeft u de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Voorwaarden:

  • U moet in de gemeente Leusden wonen.
  • U bent 16 jaar of ouder.
  • Bij een voorstel moeten 75 kiesgerechtigde inwoners uw voorstel ondersteunen. U moet als bijlage bij uw voorstel een handtekeningenlijst meesturen.
  • Uw voorstel moet betrekking hebben op een kwestie of plan voor uw directe woonomgeving (straat of buurt) of voor uw wijk of voor Leusden. U kunt niet over alle onderwerpen voorstellen indienen.

Nadere informatie: