Griffie

Naam: Griffie

griffier@leusden.nl

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en is vraagbaak voor inwoners:

  •  over onderwerpen en voorstellen die de raad behandelt of gaat behandelen
  •  als zij de dialoog willen aangaan met raadsleden


Contact

033 4961 647

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens