Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

23 zetels
griffier@leusden.nl

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Het college zorgt voor de uitwerking en de uitvoering van dat beleid. De gemeenteraad controleert de uitvoering daarvan. De burgemeester is voorzitter van de raad. 

Contact met de raad:

1. Een brief sturen per post of e-mail.

  • vermeld duidelijk wat het onderwerp is
  • uw brief komt als raadsvoorstel op de lijst ingekomen stukken voor de eerstvolgende      raadsvergadering
  • de raad stelt de wijze van afhandeling vast

2. Meedoen met de raadsinformatiemarkt: wilt u een eigen onderwerp agenderen, boek dan een inwonerstafel via de griffie.

3. Meedoen met de informatieronde: ga in gesprek met het college en deskundigen over een voorstel op de raadsagenda. Wel even aanmelden via griffier@leusden.nl.
4. Inspreken tijdens de raadsvergadering: geef kort en krachtig uw mening over een onderwerp op de raadsagenda (maximaal 5 minuten); 48 uur van tevoren aanmelden via griffier@leusden.nl.

Contact

Gemeenteraad Leusden
Raadsgriffier
Postbus 150
3830 AD Leusden

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens