P.H. (Pieter) Lensselink

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: P.H. (Pieter) Lensselink

Algemeen

Van Diepenheim Scheltuslaan 14
3832 EG Leusden
(033) 887 15 90

  • lid werkgroep Monitoring Sociaal Domein
  • lid afstemmingsoverleg

Nevenfuncties

  • ambtenaar gemeente Bussum (bezoldigd)
  • adviseur WGR Tomingroep Hilversum voor Gooi&Vechtstreek, Almere en Eemnes (onbezoldigd)
  • algemeen cdt bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi&Vechtstreek bij rampen etc. (alleen piketvergoeding)
  • voorzitter st. sociaal fonds Tomingroep (onbezoldigd)

Functie historie

2018

  • Onbekend - 28 mrt. 2018 Raadslid, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens