Uitwisseling 28 maart 2019 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:
  • achtergrond informatie, die de raad in staat stelt om de controlerende taak goed te kunnen vervullen;
  • met elkaar van gedachten te wisselen, voordat er stappen richting een raadsvoorstel gezet worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wat is er nu belangrijker dan een veilig Leusden? De gemeente, politie en andere samenwerkingspartners werken er iedere dag hard aan om dat te realiseren.
  In de uitwisseling van 28 maart nemen de politie en gemeente u mee in de criminaliteitscijfers over 2018, was Leusden ook een veilige gemeente? Welke aandachtsgebieden zijn er? Waar hebben we op ingezet, etc.
  Wanneer we hebben teruggekeken op het afgelopen jaar, willen we vooral met u vooruit kijken naar de toekomst.

  In de nieuwe concept regionale veiligheidsstrategie 2019-2022, die onder leiding van onze eigen burgemeester is opgesteld, hebben de 39 gemeenten in midden Nederland, het Openbaar Ministerie en de politie met elkaar een aantal veiligheidsprioriteiten vastgesteld.
  Graag nemen we u tijdens de uitwisseling kort mee langs deze prioriteiten en de noodzaak om ook in Leusden hier uitvoering aan te geven. De concept regionale veiligheidsstrategie 2019-2022 wordt u hierbij
  dan ook ter consultatie aangeboden (zie bijlagen).

  Daarnaast wordt dit jaar het integraal veiligheidsbeleid Leusden 2020-2024 ontwikkeld. Via diverse kanalen zullen wij prioriteiten ophalen bij onze samenwerkingspartners, bedrijven, inwoners en u als raad.
  Daarom willen we u voorafgaand aan de uitwisseling vast vragen om na te denken over lokale speerpunten op het gebied van veiligheid die u terug zou willen zien in het nieuwe veiligheidsbeleid van Leusden.
  Tijdens de uitwisseling horen wij dan graag wat u belangrijk vind op het gebied van veiligheid!
  vergroten verkleinen laden...
 • 1.b

  Consultatie raadsrapporteurs AVU

  Vergaderzaal 0.35-0.36, Besluitvormend
  Korte verkenning op verzoek van de raadsrapporteurs. (15 minuten)
  vergroten verkleinen laden...
 • Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:
  • achtergrond informatie, die de raad in staat stelt om de controlerende taak goed te kunnen vervullen;
  • met elkaar van gedachten te wisselen, voordat er stappen richting een raadsvoorstel gezet worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voortgang: Programma Sociaal Domein aan de hand van raadsrapportage sociaal domein, dd. 30-1-2019.
  Focus op financiën.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers.
  A-stukken zijn memo's van college ter informatie aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...