(A.D.M.J.) Albert Kramer

(A.D.M.J.) Albert Kramer

Foto van (A.D.M.J.) Albert Kramer

Contact informatie

E-mailadres:
admj.kramer@gmail.com
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: tot: Functie: Gemeenteraadslid
Logo van CDA
Fractie: CDA Periode: van: tot: Functie: Raadslid