F.T.J.M. (Frans) Backhuijs

Naam: F.T.J.M. (Frans) Backhuijs

Wnd burgemeester, Burgemeester en Wethouders
f.backhuijs@leusden.nl
Burgemeester en Wethouders Wnd burgemeester Actief sinds 14 dec. 2023 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • Bestuurlijke zaken, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Kabinet, Partcipatiebeleid, Diversiteitsbeleid, Integriteitsbeleid, klachtenbehandeling.
 • Openbare orde en veiligheid, Handhaving APV, Openbare orde en politie, Integraal veiligheidsbeleid, Brandweer, hulpverlening en civiele verdediging.
 • Regiocoördinatie
 • Diversiteitsbeleid, inclusiebeleid
 • Recreatie en Toerisme, Citymarketing
 • Stuurgroep BLNP
 • Vluchtelingenzaken
 • Mediazaken

 

Nevenfuncties

Nevenactiviteiten:

 • Voorzitter Bronhouders- en Afnemersoverleg BAG en BGT (Kadaster), onbezoldigd
 • Voorzitter Bronhouders- en Afnemersoverleg WOZ (Kadaster), onbezoldigd
 • Lid Adviesraad Geologische Dienst Nederland (TNO), bezoldigd
 • Bestuurslid Inlichtingenbureau, bezoldigd

 

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 14 dec. 2023 Wnd burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens