(J.G.) John van Halderen

(J.G.) John van Halderen

Foto van (J.G.) John van Halderen

Contact informatie

Logo van D66
Fractie: D66 Periode: van: tot: Functie: Fractievertegenwoordiger

Na vele jaren wonen en werken in Engeland, Italië, Duitsland en Oostenrijk is ons gezin in 1999 in Leusden komen wonen. Mijn keus om lid te worden van D66 was en is de sociaal-liberale kijk op de samenleving. Dus rekening houdend met anderen toch doen en laten wat je zelf wilt. Maar mensen die het om wat voor reden dan ook niet redden moeten we als samenleving helpen. Volgens mij noem je dat beschaving.

In Leusden was ik secretaris van de Huurdersbelangenvereniging Alandsbeek, was penningmeester van Vluchtelingenwerk Leusden, betrokken bestuurder bij de Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden en nog wat dingen.

Bij D66 Leusden was ik ca. 10 jaar bestuurslid en fractiehelper.  U kunt mij altijd benaderen via j.vanhalderen@leusdenraad66.nl