(M.) Martijn Kraa

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Waarom lijsttrekker van D66 Leusden? 'Omdat politiek me pakt!' zegt Martijn, die zich keihard inzet voor de fijne woonomgeving die Leusden is. Martijn is altijd meer dan gemiddeld geïnteresseerd geweest in de politiek. Al jong werd hij lid van D66, geïnspireerd door het aansprekende sociaal-liberalisme, de Europese gerichtheid en de rebelse kant van Hans van Mierlo. Een karaktertrek, die Martijn ook koestert. Bij hem geen gedraai om de hete brij, hij pleit gepassioneerd voor thema's die hem aan het hart gaan.

Martijn kwam toevallig terecht in Leusden vanwege de liefde, maar leerde de omgeving al veel eerder goed kennen. 'Op mijn 20e deed ik mijn dienstplicht in Amersfoort, toen heb ik ook uitgebreid met het Leusden van toen kennis gemaakt. Tijdens oefeningen heb ik vele kilometers door het buitengebied van Amersfoort gelopen, en nog steeds kan ik de geluiden en beelden van het in aanbouw zijnde Leusden oproepen'.

Geluiden die weer actueel zijn. 'Leusden is een typisch forensendorp uit de beginjaren '70 toen er een oplossing moest komen voor de schrijnende woningnood. Niet heel opvallend, niet heel bijzonder, heel gemiddeld. Maar, waar sinds die tijd vele gezinnen gelukkig hebben gewoond en kinderen veilig konden opgroeien. Dat element vind ik de moete waard en zou er graag aan bijdragen om dat voor nog meer mensen mogelijk te maken'.
En dat doet Martijn dus al een tijdje. Eerst werd hij in 2010 lid en later voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging Alandsbeek. Vanaf 2014 is hij ook mede-oprichter en voorzitter van de wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek. Daardoor heeft hij een persoonlijke band opgebouwd met veel mensen in Leusden. 'In 2012 ben ik mee gaan draaien in de gemeentepolitiek om invloed te hebben op het beleid dichtbij, in de gemeente en in de wijk. Het verschil kunnen maken in kwaliteit van wonen en samenleven motiveert me'.

'In vergelijking met andere plekken in het land lijkt Leusden 'af', zegt Martijn'. 'Maar Leusden is niet 'af' en zal dat ook nooit zijn. Ik verzet me tegen de moraal die in politiek Leusden heerst om geen plek te willen bieden aan mensen van buiten de regio. 'Leusden is geen overloopgebied'  staat letterlijk in sommige verliezingsprogramma's. Ik vind dat verwerpelijk en kortzichtig en zal die lijn nooit steunen'.

Deze mooie en prettige plek gunt Martijn aan meerdere mensen. 'De moeite die mijn kinderen hebben en hadden bij het vinden van een betaalbare woning maakt dat ik mij verantwoordelijk voel voor al die inwoners die nu tienerkinderen hebben, die het nog moeilijk gaan krijgen. We hebben een ongekende woningnood, maar in Leusden is zeker nog ruimte voor uitbreiding zonder het groene karakter om zeep te helpen. Ook de plaatsing van zonnevelden en windmolens zullen we ter hand moeten nemen. Eerst de infrastructuur goed op orde, zodat de opgewekte stroom ook getransporteerd kan worden. En dan, indien uit het rapport dat het RIVM nu aan het opstellen is blijkt dat het zonder gezondheidsschade kan, ook doen. Overlast en horizonvervuiling zullen we voor lief moeten nemen totdat er andere technieken worden ontwikkeld'.

Allerlei andere onderwerpen zijn ook voor verbetering vatbaar. 'Beter OV, zodat we de komende tijd minder automatisch de auto pakken bijvoorbeeld, een snelle, goed verbinding met station Amersfoort. Snellere fietsverbindingen, ook met het oosten, via de Postweg. Maar wonen en de energietransitie zijn de grote onderwerpen waar totnutoe teveel mee wordt gedraald. En daar wil ik mijn schouders onder zetten'.

Nevenfuncties

voorzitter Huurders Belangen Vereniging Alandsbeek (onbezoldigd)

voorzitter wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek (onbezoldigd)

ad interim Lid Raad van Toezicht in zorginstellingen (bezoldigd)

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens