Gemeenteraad

Gemeenteraad

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels: 21
E-mailadres:
Contact informatie:

Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden


De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering ervan.

Als inwoner van Leusden kunt de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dat kan op verschillende manieren.

  • door een brief te sturen aan de gemeenteraad  
  • door gebruik te maken van uw spreekrecht tijdens de Informatieronde en/of de Raadsvergadering
  • door een burgerinitiatief in te dienen

Leden